Лого - Ванеса Берк Транс Ванеса Берк Транс За насКонтейнери за строителни отпадъциПътна помощТранспортни услуги keyboard_arrow_downБлогКонтакти

Рециклиране на строителни отпадъци

11 Февруари, 2021 г. | Автор: Ванеса Берк Транс | Категория: Строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

Съществуват най-различни видове строителни отпадъци, най-разпространените са: бетон, тухли, керемиди, асфалт, плочки, стъкло, пластмаса, желязо, стомана, кабели и други. Към тях се отнася всичко това което се формира по време на строителството и ремонтните работи. Често те се рециклират и се използват като вторични суровини.

Рециклиране на бетон

Отпадъците от бетон доста често се използват както в частни дворове така и на територията на различни производства. Основополагащо за стойността на превоза на бетонни отпадъци е разстоянието и съответно цената на транспорта.

При демонтаж, реконструкция на бетонни съоръжения и сгради се образува голямо количество боклуци, които е необходимо да отстраните своевременно. Рециклирането на отпадъците от бетон е най-добрият начин за утилизация в такъв случай. Това значително ще намали цената за демонтаж. Раздробяването на остатъците от бетонни конструкции води до получаване на готов материал за решаване на множество задачи:

 • Запълване на дупки по пътищата;
 • Изграждане на пътни настилки;
 • При полагане на основи и други.

Рециклирането на строителните отпадъци от бетон с използването на модерно трошачно оборудване позволява отделянето му от арматурата, и производството на чакъл за повторна употреба. По този начин получавате готов строителен материал, и не е нужно да плащате за изхвърлянето и депонирането на строителните отпадъци.

Рециклиране на тухли

Голямото търсене на тухлени фракции се дължи на редица фактори, които включват високата цена на чакъла, на други пълнежи, както и качествените характеристики на рециклираните отпадъци от тухла. Това са здравина, устойчивост на замръзване топло и шумоизолация. Въз основа на тези показатели рециклираните строителни отпадъци от тухла се използват за следните видове работа:

 • Като настилка за черни пътища, както и за временни входове към строителни обекти;
 • Изграждане на дренажен слой в блатиста местност;
 • Застилане на тенисни кортове с дребна тухлена фракция;
 • Подготовка на бетон за основи, тухлените отпадъци се използват за пълнеж;
 • Запълване на изкуствени вдлъбнатини включително ями, окопи, кладенци и други.

Оползотворяване на строителни отпадъци

Строителните отпадъци са евтини и достъпни материали за повторно производство на множество материали посредством рециклиране. При строително-ремонтните работи, както и при събарянето на сгради се образуват отпадъци които от своя страна се депонират или се използват повторно чрез рециклиране. Най-често материалите които могат да бъдат подложени на рециклиране са бетон, стоманобетон, тухли, метали. Получените материали, с използването на специализирани инсталации за рециклиране на строителни материали, имат високи качествени характеристики и могат да се използват повторно в строителството.

Депониране на строителни отпадъци

Основните методи за рециклиране са:

 • Рециклиране – с помощта на специални машини, могат да се рециклират около 50% от строителните боклуци, при това е възможно да се рециклират многократно.
 • Изгаряне – позволява изхвърлянето на всякакви видове отпадъци. Този метод се счита за оптимален за рециклиране на строителните отпадъци. Процесът се извършва под въздействието на високи температури.
 • Депониране – е най-лесният и най-икономичният вариант. Депонирането се извършва само на специализираните депа.

Най-използваният метод за рециклиране на строителните отпадъци е депонирането им. Извозването на боклука до лицензираните депа се прави в съответствие със законовите и екологичните норми. Извозването им до регламентираните депа се извършва от специализирани фирми за доставка на контейнери за строителни отпадъци.

Ванеса Берк Транс - Лого
Ванеса Берк Транс

"Ванеса Берк Транс" предлага широк спектър от транспортни услуги в София и страната. Основната ни дейност е доставка и извозване на контейнери за строителни отпадъци.